Jest to granica lasu. Znajdują się tu łąki i pola uprawne typowy przykład biocenoz sztucznych. W przypadku istnienia kontaktu między ekosystemami powstaje nowy ekosystem ze swoim efektem brzeżnym. Strefa przejścia nosi nazwę ekotonu. Może ona być bardzo długa, ale powinna być węższa od powierzchni stykających się ze sobą biocenoz. Występują tam organizmy nakładające się oraz typowe i charakterystyczne dla danego ekotonu. Tendencja ta nosi nazwę efektu styku np. wzrost zróżnicowania gatunkowego ptaków na brzegu lasu. Dochodząc do tego punktu przedzieraliśmy się przez odcinek porośnięty inwazyjnym gatunkiem obcym jakim jest rdestowiec sachaliński. Reynoutria sachalinensis jest byliną o łodydze dorastającej do 3-4 metrów i liściach dochodzących do 30 cm. Pusta łodyga po wyschnięciu tworzy bambusowe rury". W Polsce pospolity jako chwast i roślina ruderalna. Na polach występują takie gatunki jak: ostrożeń polny (Cirsium arvense) - trzy gatunki babek (Plantago) to jest: babka zwyczajna (P. major) babka średnia (P. media) babka lancetowata (P. lanceolata) - przytulia pospolita (Galium mollugo) - rdestówka powojowata (Polygonum convolvulus) -pięciornik (Potentilla sp.) niezapominajka polna (Myosotis arvensis) mak polny (Papaver rhoeas). Widok tak ukwieconych pól spotykamy dzisiaj coraz rzadziej. Daje się zauważyć wymieranie roślin żyjących na terenie upraw rolnych, a uważanych za chwasty, jak mak czy chaber do czego przyczyniło się coraz częstsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.