Istniejący tutaj niewielki - o średnicy 4-5 m-prawie kolisty zbiornik wodny jest dobrym miejscem do prowadzenia obserwacji żyjącej tu flory i fauny. Występują tu takie zwierzęta nadwodne jak: owady-np. nartnik - charakterystyczny owad posiadający zdolność utrzymywania się na powierzchni wody. Dzięki specjalnym włoskom na członowatych stopach porusza się po powierzchni wody posuwistym ruchem przypominającym wiosłowanie, chwytając przy tym drobne owady - płazy, wśród nich: żaby, na przykład żaba trawna ropucha szara-spotykana wszędzie w wilgotnych częściach lasu traszki - bardzo nieliczne należące do płazów ogoniastych np. traszka zwyczajna. Zwierzęta te możemy obserwować wiosną, kiedy wchodzą do wody na rozród. Później dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki i latem zastaniemy tam już tylko kijanki, które przebywają w wodzie do końca lata rzekotka drzewna - nieliczna, zielono ubarwiona niewielka nadrzewna żabka, której wspinaczkę po drzewach umożliwia specjalna budowa palców zaopatrzonych w przylgi. Najczęściej możemy ją obserwować kiedy wyleguje się na liściach nadbrzeżnych roślin. Szukamy czy rosną tu rośliny wskaźnikowe takie jak rzęsa drobna (Lemna minor), trzcina pospolita (Phragmites communis), olsza czarna (Alnus glutinosa). Oceniamy na ile jest to siedlisko typowych roślin wodnych i rosnących nad brzegiem wód. Rosną tu: grab, jodła, świerk, leszczyna, agrest, dziki bez czarny, dziki bez koralowy, szczaw, niecierpek pospolity. Bezpośrednio przy tafli wody znajdziemy rzęśl długoszyjkową roślinę o drobnych listkach zebranych parami na łodydze, które na szczycie tworzą rozetkę pływającą po powierzchni wody oraz jaskra wodnego (włosienicznika). Miejsce to można wykorzystać do badań składu chemicznego wody (pH, twardość, zawartość azotanów, zmętnienie) pobierania próbek do badania pod lupa. Stawik ten jako śródleśne oczko wodne pełni ważną rolę dla zwierząt. Jest wodopojem oraz stanowi tzw. babrzysko dla dzików. Na ziemi widoczne są ich tropy, a na pobliskich drzewach, o które się wycierają ślady błota. Tę obserwację będzie można powtórzyć w jarze, którym dalej biegnie ścieżka.