"Skałka Oczko" Jesteśmy na terenie pagórkowatym, wiosną dobrze nasłonecznionym. Występuje tu fragment lasu bukowego określanego mianem buczyny sudeckiej. Jest to jeden z typów buczyny, który tworzy lasy dolnoreglowe w górach, a na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ma charakter reliktowy. W Smoleniu występuje tuż przy wschodniej granicy swojego zasięgu. Drzewostan tworzy w przeważającej mierze buk zwyczajny (Fagus sylvatica). Inne gatunki to: grab pospolity (Carpinus betulus), który tu często występuje, mylony z bukiem -klon jawor (Acer pseudoplatanus). Warstwa krzewów jest słabo wykształcona, dlatego buczyna jest lasem widnym. Runo jest najpiękniejszą warstwą tego lasu, co jest szczególnie widoczne wczesną wiosną (marzec - maj) gdy zakwita wiele gatunków. Charakterystycznym gatunkiem dla buczyny sudeckiej jest kremowo kwitnący żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos). Tego gatunku jednak tutaj nie spotkamy. Znajdziemy natomiast inne gatunki rosnące w buczynach, takie jak: zawilec gajowy (Anemone nemorosa) wys. 10-25 cm, biało kwitnący luty-kwiecień - przylaszczka pospolita (Hepatica nobllis) - wys. 5-15 cm, niebiesko kwitnąca marzec-maj, rozsiewana przez mrówki szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) - wys. 5-15 cm, biało kwitnący luty-kwiecień -szczyr trwały (Mercurialis perennis) - wys. 15-30 cm, kwiaty niepozorne, kwitnie kwiecień-maj, gatunek znoszący zacienienie czyli cieniolubny marzanka wonna (Galium odoratum) - wys. 10-30 cm, kwiaty białe, kwitnie kwiecień-czerwiec, gatunek cieniolubny, objęty ochroną częściową -fiołek leśny (Viola silvestris) wys. 10-30 cm, kwiaty fioletowe, kwitnie kwiecień-czerwiec Ściany skał porośnięte są mchami, porostami, paprociami, np. paprotką zwyczajną (Polypodium vulgare) - gatunkiem objętym ochroną częściową, bluszczem pospolitym (Hedera helix) - gatunkiem objętym ochroną całkowitą. Skałki są strome i nie są miejscem wspinaczek. U podnóża skał można spotkać czworolist pospolitych (Paris quadrifolia) - roślinę trującą, wilczomlecz (Euphorbia sp.) i pokrzywę (Urtica dioica). W podszycie widoczny jest głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) oraz jeżyny (Rubus sp.).