Źródła Zygmunta wraz ze  źródłami  Elżbiety  stanowią  największy system  wywierzysk  na  obszarze  zlewni  Wiercicy.  Nazwy  nadał źródłom  poeta  Zygmunt  Krasiński,  który  uczcił   w   ten   sposób swego syna, również Zygmunta i  córkę  Elżbietę.   Ilość  czynnych wypływów   źródeł   Zygmunta   zmienia   się   na   przestrzeni   lat. Aktualnie    woda   wypływa   z   10-ciu   szczelin.   Zimne,   dobrze natlenione  wody  źródliska  mają  swoją  specyficzną  faunę.  Żyją tu  m.in.  liczne  wypławki   kątogłowe,   larwy   jętek   oraz   ślimak źródlarka  karpacka.  Do niedawna  występował wypławek alpejski, który   wyginął   na  skutek   zaniku  wypływów  zasilających  górną misę  źródliska.  Piaszczyste  łachy  w  korycie rzeki Wiercicy nieco poniżej źródeł porasta zespół roślinny  złożony z rzeżuchy gorzkiej, mięty wodnej.