Na stromych , silnie nagrzewanych, południowych stokach wzgórz, gdzie warstwa gleby typu rędzina jest stosunkowo płytka, buki osiągają niewielką wysokość, a ich pnie są często pokrzywione. Jest to stosunkowo najbardziej prześwietlony typ buczyny, dlatego znajdują w niej dogodne warunki bytowania niektóre bardziej światłolubne gatunki roślin, np.: miodownik melisowaty, dzwonek brzoskwiniolistny, konwalia majowa oraz dekoracyjne storczyki: buławnik mieczolistny i buławnik czerwony. Taki typ lasu nosi nazwę ciepłolubnej buczyny storczykowej. W przeciwieństwie do oglądanych wcześniej typów buczyn, występuje w niej luźna warstwa podszytu składająca się głównie z trzmieliny, derenia i głogu.