To malownicze zgrupowanie skałek zostało tak  nazwane przez Zygmunta Krasińskiego. Wysokie, osiągające 15 m bloki skalne porozcinane    są    głębokimi     szczelinami.   Przez   szczeliny przerzucone były niegdyś kładki  drewniane.  Diabelskie  Mosty są typowym przykładem  ostańców  zbudowanych  z   wapienia skalistego.  Wapienie   skaliste   jako   najbardziej  odporne  na wietrzenie zostały wypreparowane z innych  skał  węglanowych w    wyniku   procesów    wietrzenia   trwających   od   momentu wydźwignięcia  osadów  górnojurajskich  w  górnej  kredzie   do dnia dzisiejszego.  Obecnie   tworzą   w   krajobrazie   jurajskim kulminacje w postaci charakterystycznych białych skałek.