Na żyznych glebach brunatnych pokrywających północne stoki wzniesień jurajskich rozwija się żyzna buczyna sudecka. Gatunkiem charakterystycznym dla tego zbiorowiska leśnego jest żywiec dziewięciolistny. Towarzyszą mu inne rośliny górskie, które przetrwały tu od czasów zlodowaceń. Do tych reliktowych gatunków należą czosnek niedźwiedzi, pluskwica europejska, śnieżyczka przebiśnieg, paprotnik kolczysty i narecznica górska.