W niżej położonych fragmentach rezerwatu „Parkowe” na glebach brunatnych lub pararędzinach, rozwinął się tzw. grąd subkontynentalny. Jego drzewostan zróżnicowany jest na dwa piętra. Piętro górne tworzą dąb szypułkowy, sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata. W niższym piętrze dominuje grab zwyczajny a domieszkę stanowią klony - zwyczajny i jawor. W podszycie występuje podrost wymienionych gatunków oraz trzmielina zwyczajna, trzmielina brodawkowata i bez czarny. Charakterystycznymi gatunkami runa są: zawilec żółty, zdrojówka rutewkowata i dąbrówka rozłogowa. Znamienny jest duży udział w runie tzw. skiofitów, czyli roślin cienioznośnych, takich jak: kopytnik pospolity, czworolist.