Staw  Zielony  to  jeden  z systemu stawów zaporowych utworzonych w górnym biegu rzeki  Wiercicy.  Używana obecnie nazwa  zbiornika  związana  jest  z  faktem,  że każdego  lata  jego  wody  przyjmują  zielony   kolor   od masowo  rozwijających  się  glonów  i  sinic.  W  tradycji regionu    funkcjonuje    również    romantyczna   nazwa „Sen  nocy  letniej”,  której  autorem był  poeta Zygmunt Krasiński.     Pierwotnie      celem      spiętrzenia    wody i   utworzenia   stawu   było   napędzanie  turbiny młyna Kołaczew.  Obecnie   młyn   napędzany    jest    energią elektryczną, a staw nie  pełni już funkcji gospodarczych. Jest on natomiast  interesującym elementem krajobrazu kulturowego  doliny  Wiercicy  i siedliskiem wielu ptaków wodnych i płazów.