Jaskinia  Niedźwiedzia,  jak  większość  jaskiń  na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,    jest    przykładem    zjawisk krasowych  -  efektu  rozpuszczania  wapieni   przez   wodę wnikającą   szczelinami   w   głąb   masywu.    Temperatura powietrza   w   jej   wnętrzu  niewiele  odbiega  od  tej,  jaka panuje   na   zewnątrz.   W   związku  z   pogarszaniem  się warunków     świetlnych     od    strefy    przyotworowej    do wnętrza,  możemy  obserwować  powolne  zanikanie   oraz zmiany  w   składzie   gatunkowym   roślinności   naskalnej. Gośćmi  jaskini  mogą   być   niektóre   gatunki   nietoperzy, np.  nocek  duży.  W  namulisku  jaskini  odkryto kości kilku gatunków zwierząt kopalnych, m.in. nosorożca włochatego, mamuta,   renifera  i  niedźwiedzia  jaskiniowego.  Odkrycia tego  dokonano  przypadkowo  w  czasie  prac  związanych z przygotowywaniem  całego  terenu  do  celów  parkowych w połowie XIX w.  Znaleziono  tu również ślady obozowiska człowieka ze starszej epoki kamienia – paleolitu.

Jaskinie nie są dostępne do zwiedzania. Wejście grozi śmiercią bądź kalectwem. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.