Jeden ze stawów dawnego założenia  pstrągarni.  Pierwsze  spiętrzenia wody na  górnej  Wiercicy  powstawały  w  XVI  wieku.  Początkowo  ich główną  rolą  było  napędzanie  kół  wodnych  młynów,  tartaków,  tkalni, kuźni itp. W XIX wieku hrabia Edward Aleksander Raczyński postanowił wykorzystać  zimne i dobrze natlenione wody  Wiercicy  do  hodowli  ryb łososiowatych.   Z  jego  polecenia  w  1881  roku  inż.  Michał  Girdwojn opracował    projekt    gospodarstwa    rybnego    i    założył   największy w   ówczesnej   Europie   kompleks   stawów   hodowlanych   o   łącznej powierzchni 132 000 m².  Po  II  wojnie  światowej  gospodarstwo  rybne zostało  znacznie   zmniejszone.   Obecnie  „Amerykan”  nie   należy  do kompleksu  stawów  pstrągarni i pełni funkcje rekreacyjne. Staw jest też miejscem  lęgowym  kilku  gatunków  ptaków  wodnych.  Są  to:  kaczka krzyżówka, czernica, łabędź niemy, cyranka i perkozek