Rezerwat typu krajobrazowego „Parkowe” obejmuje fragment doliny  rzeki  Wiercicy wraz  z   jej   obszarem źródliskowym oraz okoliczne wzgórza wapienne z licznymi ostańcami i jaskiniami.• Rok założenia – 1957 r.• Powierzchnia – 234,13 ha• Roślinność: - kwasolubna buczyna niżowa, - żyzna buczyna sudecka, - ciepłolubna buczyna storczykowa, - grąd subkontynentalny, - kontynentalny bór mieszany.• Rzadkie gatunki zwierząt: podkowiec mały, nocek Bechsteina, wydra, siniak, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja, minóg strumieniowy, mieniak strużnik.• Rzadkie gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg, buławnik mieczolistny, buławnik czerwony, gnieźnik leśny, widłak  wroniec, pluskwica europejska, starzec  Fuchsa, czosnek  niedźwiedzi, warzucha polska, kruszczyk szerokolistny.• Rzadkie  gatunki  grzybów:  smardz stożkowy,  smardz jadalny,  flagowiec  olbrzymi,  soplówka  gałęzista, mądziak malinowy, sromotnik bezwstydny.

C

Turysto! Jesteś gościem w rezerwacie przyrody. Uszanuj piękno i spokój tego miejsca.  • Nie niszcz i nie uszkadzaj drzew i innych roślin.• Nie zbieraj owoców , nasion i grzybów.• Nie płosz, nie chwytaj i nie zabijaj zwierząt.• Nie zanieczyszczaj terenu.• Nie rozpalaj ognia.• Nie zakłócaj ciszy.• Nie niszcz skałek i jaskiń. Dziękujemy za kulturalne zachowanie.