Grzbiety Sokolich Gór z licznymi wychodniami skalnymi oraz silnie nagrzewane południowe stoki wzgórz, gdzie warstwa gleby typu rędzina jest stosunkowo płytka porasta buczyna storczykowa. Jest to stosunkowo najbardziej prześwietlony typ buczyny, dlatego znajdują w niej dogodne warunki bytowania niektóre bardziej światłolubne gatunki roślin, na przykład: miodownik melisowaty; ciemiężyk białokwiatowy, dzwonek pokrzywolistny, pierwiosnek lekarski, konwalia majowa oraz dekoracyjne storczyki: buławik mieczolistny i buławik czerwony. W buczynie storczykowej, w odróżnieniu od innych typów buczyn, występuje luźna warstwa podszytu składająca się głównie z trzemieliny, derenia i bzu czarnego.