Charakterystycznym elementem rzeźby Sokolich Gór jak i całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są różne formy skałkowe. Skała Pielgrzym należy do licznych w Sokolich Górach form indywidulanych, różnych od obiektów skałkowych leżących w pasmie grzbietów wzniesień. Skałki Sokolich Gór zbudowane są z wapienia nieuławicowanego, tzw. występującego w formie tzw. bioherm wapieni płytowych. Biohermy powstały jako nagromadzenia węglanowych szczątków, osiadłych organizmów głównie gąbek i niektórych bakterii na dnie morza w górnej jurze. W okresie dolnej jury nagromadzenia te zostały zasypane młodszymi osadami i zlityfikowane, zamieniając się w wapienie skaliste. W trzeciorzędzie, w warunkach lądowych procesy denudacyjne doprowadziły do odsłonięcia wapieni jurajskich i wypreparowania wapieni skalistych spośród mniej odpornych typów wapieni. W warunkach gorącego i wilgotnego klimatu tego okresu głównym procesem denudacyjnym było krasowienie.

PAMIĘTAJ!    

Jest to skała (wraz z Bonifacym) udostępniona do wspinaczki. Na pozostałych skałach w rezerwacie Sokole Góry obowiązuje zakaz wspinaczki. Na tej skale zostało wytyczonych szereg dróg wspinaczkowych o różnej skali trudności. Wyższa cyfra oznacza drogę bardziej wymagającą. Do uprawiania wspinaczki potrzebna jest odpowiednia wiedza, specjalistycznych sprzęt oraz osoba, która nas będzie asekurować!

Zauważyłeś wypadek? Potrzebujesz pomocy?

Wezwij Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GOPR

985; 601 100 300