WITAMY NA ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ PO REZERWACIE „SOKOLE GÓRY”

Ścieżka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Długość ścieżki wynosi 3,5 km a jej przejście zajmuje około 2 godziny.

Rezerwat Sokole Góry  - jest to jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, został utworzony w 1953 roku i zajmuje powierzchnię 215,95 ha. Teren rezerwatu jest bogaty we wzniesienia wapienne oraz liczne jaskinie, w tym najgłębsza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej: Jaskinia Studnisko o głębokości 75 metrów. W licznych jaskiniach nietoperze znalazły sobie miejsce do hibernacji. Obszar ten jest udostępniony do zwiedzania dla turystów poprzez poprowadzenie ścieżki dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Na Górze Sokolej został urządzony punkt widokowy, z którego rozciąga się wspaniała panorama w kierunku północnym, obejmująca swym zasięgiem m.in Zamek Olsztyn, Wzgórze Biakło, Wzgórze Lipówki. Ponadto przedmiotem ochrony są zbiorowiska leśne: buczyna sudecka i storczykowa, które porastają zbocza wzgórz. 

Ścieżka została odnowiona dzięki współpracy:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Związek Gmin Jurajskich

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Nadleśnictwo Złoty Potok

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Jurajska