Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpk.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000-07-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Gabriela Adamczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (32) 2674482 wew 28

Kontakt w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności:
Biuro Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 32 267 44 82

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego mieści się w następujących lokalizacjach:

 • Będzin ul. Krasickiego 25 – siedziba główna ZPKWŚ,
 • Herby ul. Lompy 6 – Oddział ZPKWŚ w Kalinie,
 • Rudy ul. Raciborska 10 – Oddział ZPKWŚ w Rudach,
 • Pilica, Smoleń 61A – Oddział ZPKWŚ w Smoleniu,
 • Żywiec ul. Łączki 44a – Oddział ZPKWŚ w Żywcu

Siedziba główna - Będzin ul. Krasickiego 25

Budynek  posiada wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z podjazdem. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczona stosownymi tabliczkami.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Oddział ZPKWŚ w Kalinie - Kalina ul. Lompy 6

Budynek posiada wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z podjazdem. Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Oddział ZPKWŚ w Rudach – Rudy ul. Raciborska 10

Budynek biurowy - do budynku głównego prowadzą schody, najazd rozkładany dla wózków inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się oznaczona toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Skansen - ścieżki dostępne dla osób na wożkach inwalidzkich. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Oddział ZPKWŚ w Smoleniu– Pilica, Smoleń 61A

 • budynek biurowy – wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Recepcja zaopatrzona w pętle indukcyjną oraz przenośny defibryylator. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 • budynek świetlicy edukacyjnej "Ptaszarnia" – posiada wejście z poziomu chodnika oraz toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • kompleks noclegowo – edukacyjny – posiada pokój 2 osobowy wraz z toaletą, przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do pokoju odbywa się z poziomu chodnika.W kompleksie jest zlokalizowana sala edukacyjna, do której schodzi się 5 schodami; sala wyposażona jest w najazdy rozkładane. Sala edukacyjna wyposazona jest równiez w pętle indukcyjną.
 • Budynek "kino" - posiada wejście z poziomu chodnika oraz toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Na terenie Oddziału znajduje się parking wewnętrzny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Oddział ZPKWŚ w Żywcu - Żywiec ul. Łączki 44a

Wejście do budynku do budynku z poziomu chodnika, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi wejściowe wyposażone w przywoływacz. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Na półpiętrze budynku znajduje się oznaczona toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje sie schodołaz gąsienicowy oraz pętla indykcyjna. Przed budynkiem miejsce podstojowe dla osób z niepełnosprawnościami.