Dnia 25 października 2019 roku Oddział ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował akcję edukacyjną pod nazwą "II Noc Nietoperzy w Smoleniu".

Było to kolejne spotkanie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką nietoperzy, mające na celu propagowanie wiedzy o chiropterofaunie, która nieodłącznie związana jest z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd.

NIetoperze stanowią około 20% fauny Europy i pozostają jedyną większą grupą ssaków stosunkowo słabo zbadaną. W Polsce nietoperze podlegają ochornie od 1952 roku. Mimo tego, największym zagrożeniem dla tego gatunku jest człowiek i jego działalność, a w szczególności wandalizm, niepokojenie osobników w trakcie hibernacji, zanieczyszczenie  środowiska. Ponadto często o nieroperzach powtarza się wiele negatywnych "stereotypów", które powodują niechęć wśród społeczeństwa do tych stworzeń. Dlatego bardzo ważne jest, aby uświadomić ludziom, że ssaki te są ważną i pożyteczną częścią otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

Ponieważ nietoperze są aktywne nocą, pracownicy Oddziału postanowili zorganizować ackę właśnie o tej porze dnia.

Spotkanie rozpoczęło się od preleckji Maurycego Ignaczaka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (OTON), który w jasny i przystępny sposób przybliżył podstawowe informacje o tym gatunku, m.in. zaprezentował 26 gatunków nietoperzy, których istnienie zostało odnotowane na terenie Polski. Należy podkreślić, że większość wspaniałych zdjęć było autorstwa prelegenta. Wystąpienie znacznie się przedłużyło, ze względu na dużą ilość zadawanych pytań.

Następnie Krzysztof Pierzgalski zaprezentował temat "Nietoperze Góry Zamkowej w Olsztynie", gdzie zapoznał słuchaczy z gatunkami przebywającymi w jaskini oraz np. miejscami, przez które dostają się do wnętrza.

Po krótkiej przerwie kawowej, Anna Marchewka przedstawiła użyteczność monitoringu w podziemiach naturalnych, metodą monitoringu za pomocą fotopułapek. Prelegentka przedstawiła szereg nagrań z tych urządzeń umieszczonych w jaskiniach. Publiczność zobaczył m.in. nietoperze w locie, walczące gryzonnie oraz drapieżniki takie jak kuny czy łasice.

 Następnym prelegentem był pracownik Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Kraków) - dr hab. Tomasz Postawa, który wyjaśnił biologię tego gatunku oraz zaprezentował sprzęt służący do badań nietoperzy: detektory ultradźwiękowe, siatkę, kamery termowizyjne.

Po pierwszysm referacie, najmłodsza część widowni została zaproszona na zajęcia przygotowane specjalnie dla nich. Pracownik Działu Edukacji Ekologicznej przygotował wiele ciekawych łamigłówek (m.in. wykreślanki, krzyżówki, rebusy) oraz prace plastyczne (maski, loga, figurki). Dzieci po wykonaniu zadań otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz gadżety. Kolejną częścią było zwiedzanie ekspozycji historyczno - przyrodniczej, gdzie mogły m.in. zobaczyć głównego bohatera wieczoru - nietoperza.

"II Noc Nietoperzy w Smoleniu" zakończyło wspólne ognisko, gdzie w sympatycznej astmosferze odbywały się rozmowy o tym niezwykle isteresującym gatunku ssaka.

Tegoroczna akcja zgromadziął ponad 90 osób, które zgodnie stwierdziły, że za rok zameldują się na III Noc Nietoperzy.

Każdy uczestnik akcji, poza zdobytą wiedzą, otrzymał także materiały promocyjne dotyczące m.in. Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, Parków Krajobrazowych oraz gadżety specjalnie przygotowane na tą okazję.

Oddział ZPKWŚ w Smoleniu składa serdeczne podziękowania dla Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Prezydenta Miasta Zawiercie za przekazanie materiałów promocyjnych.

 zdj1

Fot.1. Wszystkich słuchaczy witał uśmiechnięty chiropterolog w stroju speleologa. Można było sobie zrobić z nim zdjęcie. Fot. M. Piątkowska

zdj2

Fot.2. Powitanie przybyłych gości i otwarcie II Nocy Nietoperzy. Fot. M. Piątkowska.

zdj3

Fot. 3. Pełna sala słuchaczy. Fot. M. Piątkowska

zdj4

Fot. 4. Maurycy Ignaczak opowiada o nietoperzach występujących w Polsce. Fot. M. Piątkowska

zdj5

Fot. 5. Krzysztof Pierzgalski prezentuje miejsca kryjówek nietoperzy w Olsztynie. Fot. P. Kokoszka

zdj6

Fot. 6. Anna Marchewka opowiada o sposobie wykorzystania fotopułapek w monitoringu. Fot. P. Kokoszka

zdje7

Fot. 7. Zajęcia dla najmłodszych. Fot. M. Piątkowska

zdj8

Fot. 8. Pamiątkowe zdjęcie uczestników zajęć plastycznych. Fot. M. Piątkowska

zdje9

Fot. 9. Rozdanie pamiątkowych dyplomów i gadżetów. Fot. M. Piątkowska

zdje10

Fot.10. Osób chętnych na zajęcia plastyczne było tak dużo, że odbywały się one w dwóch salach edukacyjnych. Fot. M. Piątkowska

zdje11

Fot. 11. Zdjęcie pamiątkowe z dyplomami. Fot. M. Piątkowska

zdj12

Fot. 12. Tomasz Postawa prezentuje praktyczną część pracy chiropterologa. Fot. P. Kokoszka

zdj13

Fot. 13. Każdy mógł sprawdzić jak działa detektor ultradźwiękowy. Fot. P. Kokoszka.

zdj14

Fot. 14. Poczęstunek dla uczestników. Fot. M. Piątkowska

zdj15

Fpot. 15. Ostatni punkt programu - ognisko. Fot. M. Piątkowska