Dnia 26 października 2018 roku Oddział ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował akcję edukacyjną pod nazwą „Noc nietoperzy w Smoleniu”.  Było to spotkanie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką nietoperzy, mającą na celu propagowanie wiedzy o chiropterofaunie, która nieodłącznie związana jest z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Parkiem Krajobrazowym „Orlich Gniazd”.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji Maurycego Ignaczaka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (OTON), który w jasny i przystępny sposób przybliżył podstawowe informacje o tym gatunku. Po pierwszym referacie, najmłodsza część widowni została zaproszona na zajęcia przygotowane specjalnie dla nich. W następnym wystąpieniu przedstawiciel OTON zaprezentował 26 gatunków nietoperzy, których występowanie zostało odnotowane na terenie Polski. Należy podkreślić, że większość  wspaniałych zdjęć było autorstwa prelegenta. Następnym mówcą był pracownik Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Kraków) – dr hab. Tomasz Postawa, który wyjaśnił biologię tego gatunku. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy o czym może świadczyć liczba zadawanych pytań. Następnie przystąpiono do części praktycznej zajęć, podczas której zaprezentowano sprzęt służący do badań tego gatunku: detektory ultradźwiękowe, siatkę, kamery termowizyjne. 

Swoją aktywnością mogły wykazać się również dzieci, podczas zajęć przygotowanych specjalnie dla nich. Poza pracami plastycznymi (m.in. wykonanie opaski w kształcie nietoperza, kolorowanki, wycinanki) czekała na nie również przygoda związana z specjalnym zadaniem w „komnacie gacka”. W specjalnie zaaranżowanej jaskini, młodzi odkrywcy wyposażeni w kask i latarkę czołową musieli odnaleźć jak najwięcej osobników nietoperzy. „Noc nietoperzy w Smoleniu” zakończyło wspólne ognisko, gdzie w sympatycznej atmosferze odbywały się rozmowy o tym niezwykle interesującym gatunku ssaka.

Akcji edukacyjnej towarzyszyła wystawa prac konkursowych „Nietoperz Nocny Zwierz” (konkurs zorganizowany przez Oddział w Smoleniu ZPKWŚ w 2018 roku).

Każdy uczestnik akcji, poza zdobytą wiedzą, otrzymał także materiały promocyjne dotyczące m.in. Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Parków Krajobrazowych oraz gadżety specjalnie przygotowane na tą okazje. Podczas zajęć, obecna była redaktorka Polskiego Radia Katowice, która rejestrowała przebieg wydarzenia.  

Oddział  ZPWKŚ w Smoleniu składa serdeczne podziękowania dla:

- Pana Maurycego Ignaczaka  (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy) za wygłoszone prelekcję,

- Pana Tomasza Postawy (ISEZ PAN Kraków) za prelekcję oraz prezentację aparatury do prowadzenia badań,

- Nadleśnictwa Olkusz, za przekazanie materiałów promocyjnych,

- Związku Gmin Jurajskich, za przekazanie map i przewodników,

- Śląskiej Organizacji Turystycznej, za przekazanie map i przewodników,

- Projektu „Podkowiec Plus”, za udostępnienie materiałów edukacyjnych o podkowcu.

Część zajęć dla najmłodszych. fot. M. Piątkowska

Część zajecia dla najmłodszych. Fot. M. Piątkowska

dr hab. Tomasz Postawa z prelekcją o tajemnicach nietoperzy. fot. P

Dr hab. Tomasz Postawa z prelekcją o tajemnicach nietoperzy. Fot. P. Kokoszka

Jeden z najmłodszych eksploratorów Komnaty Gacka kącika edukacyjnego

Jeden z najmłodszych eksploratorów Komnaty Gacka - kącika edukacyjnego. Fot. M. Piątkowska

Maurycy Ignaczak z OTON z otwierającym wykładem. fot. M. Piątkowska

Maurycy Ignaczak z OTON z otwierającym wykładem. Fot. M. Piątkowska

Ostatnim punktem programu było wspólne ognisko. fot. P. Kokoszka

Ostanim punktem programu było wspólne ognisko. Fot. P. Kokoszka

Otwarcie akcji Noc Nietoperzy w Smoleniu. fot. M. Piątkowska

Otwarcie akcji Noc Nietoperzy w Smoleniu. Fot. M. Piątkowska

Plansza prezentująca partnerów akcji Noc Nietoperzy w Smoleniu. fot. P

Plansza prezentująca partnerów akcji Noc Nietoperzy w Smoleniu. Fot. P. Kokoszka

Po każdej prezentacji uważni słuchacze otrzymali materiały edukacyjne

Po każdej prezentacji, uważni słuchacze otrzymali materiały edukacyjne. Fot. P. Kokoszka

Prezentacja urządzeń które pomagają w prowadzeniu badań chiropterofauny

Prezentacja urządzeń, które pomagają w prowadzeniu badań chiropterofauny. Fot. P. Kokoszka

Przez cała akcję towarzyszyła nam redaktorka Radia Katowice. fot. P

Przez całą akcję towarzyszyła nam redaktorka Padia Katowice. Fot. P. Kokoszka

Wystawa Prac konkursowych Nietoperz Nocny Zwierz. fot. P. Kokoszka

Wystawa prac konkursowych - Nietoperz Nocny Zwierz. Fot. P. Kokoszka