opnmoravski

Komunikat II

XVIII Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów

Krasowych

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Ojców – Rzędkowice

06.10.2011 – 07.10.2011

 

wm      slaskie      swiat      zpk

Województwo Śląskie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKÝ KRAS (Republika Czeska)

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Ojcowski Park Narodowy


 TEMAT PRZEWODNI SESJI:


Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych w tym ochrona

georóżnorodności w obrębie obszarów krasowych

 

     Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych odbędzie się w dniach 06 – 07 października 2011 roku: w Ojcowie (w dniu 06.10.2011 roku) oraz w Rzędkowicach (w dniu 07.10.2011 roku). Rozpoczęcie konferencji będzie miało miejsce w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym OPN o godzinie 10.00.

Po całodziennej Sesji, która odbędzie się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego planowany jest przejazd do Rzędkowic (Karczma i Hotel w Skalnym, Rzędkowice; www.hotelskalny.pl).

 

W Rzędkowicach przewidziany jest nocleg i Sesja w dniu 07.10.2011 roku. Ze względów organizacyjnych proszę o ponowne określenie zamawianych przez Państwa świadczeń oraz informację czy podczas przejazdu z Ojcowa do Rzędkowic (w dniu 06.10.2011 roku) korzystają Państwo z własnego środka transportu czy deklarują Państwo przejazd autokarem.

 

Całkowity koszt konferencji wynosi 250 zł

        Wpłaty proszę dokonywać do dnia 30 września 2011 roku na konto:

Stowarzyszenie SOPEL

ul. I. Krasickiego 25

42-500 Będzin

Bank Millennium S. A.

Nr 21 1160 2202 0000 0000 8659 5236 z dopiskiem: „XVIII Szkoła Krasu”

lub gotówką w dniu rozpoczęcia konferencji.

 

Dane do faktury (pełna nazwa wpłacającego, adres – kod, miejscowość, ulica, NIP) proszę o przesłanie do organizatorów najpóźniej do 30 września 2010.

 

        

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do dnia 26 września 2011 roku:

 

Katarzyna Nowosadzka,

Sekretariat, ZPKWŚ Biuro w Będzinie,

tel. 32 2674482, fax. 32 2670422,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

lub pocztą na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ul. Krasickiego 25, 42 – 500 Będzin

 

 

Ewentualne uzupełnienia do Komunikatu nr II zostaną umieszczone na stronie ZPKWŚ: www.zpk.com.pl.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji

DODATKOWY KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: Angelika Piecuch, ZPKWŚ Oddział w Żywcu, TEL. +48338617825, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Dorota Okoń, ZPWKŚ Biuro w Będzinie + 48322674482, +48694611605, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Program XVIII Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Ojców – Rzędkowice

06.10.2011 – 07.10.2011

 

Temat przewodni:

OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH W TYM OCHRONA GEORÓŻNORODNOŚCI W OBRĘBIE OBSZARÓW KRASOWYCH

 

06.10.2011

 

10.00 – 13.00 miejsce obrad: Ojców (Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego)

10.00 – 10.45

BLOK I

UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 55 LECIA OJCOWSKIEGO PARKU

ORAZ 55 LECIA SPRÁVY CHKO MORAVSKÝ KRAS

Antonín Tůma (Sprava CHKO Moravsky Kras, Republika Czeska): 55 let CHKO Moravský kras

Józef Partyka (Ojcowski Park Narodowy): 55 lat ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego w aspekcie przyrody nieożywionej

 

BLOK II

TEMATYKA SESJI: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH W OBRĘBIE OBSZARÓW KRASOWYCH

11.00 – 13.00

Beata Babczyńska – Sendek (Uniwersytet Śląski): Problemy zachowania siedlisk nieleśnych na terenie  jurajskich obszarów NATURA 2000 (Ostoja Olsztyńsko-Mirowska,  Złotopotocka, Kroczycka i Środkowojurajska) oraz na terenach do nich  przyległych

Renata Bula, Michał Romańczyk, Jerzy Parusel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska): Monitoring przyrodniczy realizacji programu OWCA PLUS na obszarze Wyżyny Częstochowskiej – wstępne wyniki i wnioski

 

Przerwa kawowa

 

Cezary Gębicki, Barbara Majchrzak, Ewa Witkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Dorota Okoń (ZPKWŚ): Dotychczasowe efekty czynnej ochrony siedlisk nieleśnych prowadzonej przez ZPKWŚ na obszarze Wyżyny Częstochowskiej.

Andrzej Czylok (Uniwersytet Śląski): Czynna ochrona zbiorowisk nieleśnych w obrębie Skał Kroczyckich i Podlesickich

Anna Sołtys (Ojcowski Park Narodowy): Czynna ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

 

Około 13.30 Obiad

14.00 – 16.00 Sesja terenowa: Efekty czynnej ochrony zbiorowisk nieleśnych i krajobrazu na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego (prowadzą: Józef Partyka i Anna Sołtys)

Przerwa kawowa

Ok. 17.00 – 19.00 przejazd do Rzędkowic

Ok. 20.00 Kolacja

 

 

07.10.2011

Miejsce obrad: Rzędkowice

8.30 – śniadanie

 

BLOK III

TEMATYKA SESJI: OCHRONA GEORÓŻNORODNOŚCI OBSZARÓW KRASOWYCH – CZY UTWORZENIE GEOPARKU JURAJSKIEGO JEST SZANSĄ NA ZACHOWANIE WARTOŚCI REGIONU?

10.00 – 13.00

Piotr Dmytrowski (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego): Ochrona Georóżnorodności Obszarów Krasowych - Czy utworzenie Geoparku Jurajskiego jest szansą na zachowanie wartości regionu

Przedstawiciel samorządu lokalnego

Andrzej Tyc (Uniwersytet Śląski): Wnioski z działań związanych z powołaniem Geoparku Jurajskiego

Jan Mertlík (Správa CHKO Český ráj, Republika Czeska): Geopark CHKO Český ráj a marketing cestovního ruchu

 

13.00 – obiad

 

14.00 – 16.00 Sesja terenowa: Czynna ochrona zbiorowisk nieleśnych oraz ochrona georóżnorodności na przykładzie Pasma Skał Rzędkowickich

 

Ok. 16.30 – zakończenie XVIII MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY OCHRONY PRZYRODY OBSZARÓW KRASOWYCH