Aktualności

Zapraszamy do udziału w Programie aktywnej edukacji pn. „Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trwa inwentaryzacja rybitwy rzecznej.

Letnie spotkania z przyrodą v2 2024

Łąka kwietna do doskonałe siedlisko dla zapylaczy. Piękne barwne kwiaty stanowiące dla nich bazę pokarmową dostarczają owadom pyłek oraz nektar.

W czerwcu odbyły się zajęcia w ramach akcji „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbyła się konferencja