Aktualności

To kolejna już edycja wystawy fotograficznej prezentującej twórczość członków Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

W styczniu odbyły się zajęcia z okazji ferii zimowych, w których uczestniczyło łącznie 30 dzieci. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie oraz w przedszkolu w Kochanowicach.

16 lutego 2024 roku odbył się II etap (parkowy) XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmi
„Ssaki Polski”. Do konkursu przystąpiło 877 uczniów z 27 szkół podstawowych położonych w województwie śląskim. Do II etapu – parkowego -  zakwalifikowało się 81 uczniów z 27 szkół podstawowych z terenu 6 parków krajobrazowych województwa śląskiego. Zadaniem uczestników było rozwiązaniu testu zawierającego pytania ogólne z zakresu szeroko pojętej ekologii, tematu przewodniego konkursu oraz pytania dotyczące wiedzy o parkach krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Dodatkową konkurencją było rozpoznawanie gatunków ssaków występujących na terenie naszego kraju.

III Noc Sów PLAKAT