Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza grupy zorganizowane do udziału w bezpłatnych „WARSZTATACH EKOLOGICZNYCH Z ELEMENTAMI ZOOTERAPII” organizowanych na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu.

Łąka kwietna do doskonałe siedlisko dla zapylaczy. Piękne barwne kwiaty stanowiące dla nich bazę pokarmową dostarczają owadom pyłek oraz nektar.

W czerwcu odbyły się zajęcia w ramach akcji „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Zapraszamy do udziału w Programie aktywnej edukacji pn. „Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trwa inwentaryzacja rybitwy rzecznej.

Letnie spotkania z przyrodą v2 2024