Zapraszamy do wędrówki przez te środowiska wytyczoną i oznakowaną ścieżką. W poznaniu ich bogactwa pomocne będą umieszczone w punktach widokowych tablice informacyjne z mapami oraz ilustracjami przedstawiającymi charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt. Prosimy o zachowanie cieszy oraz uszanowanie innych zasad obowiązujących na obszarach chronionej przyrody.