Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza  zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach przyrodniczych organizowanych przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie. Zajęcia realizowane są  w ramach obchodów „Święta Roślin 2024”

Święto roślin 2024

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące zagadnienia (opcjonalnie):

Ekosystem lasu.

Drzewa i krzewy krajowe.

Czas trwania zajęć wynosi 45 min. Zajęcia  realizowane są:

  • na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie ( Będzin ul. I. Krasickiego 25),
  • w placówkach oświatowych ( możliwy jest przyjazd do szkoły w przypadku realizacji w danym dniu zajęć dla kilku grup szkolnych. Dla każdej grupy zajęcia są oddzielne)

Forma zgłoszenia uczestnictwa i rezerwacji terminu – telefoniczna rezerwacja u organizatora. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer telefonu wskazany do rezerwacji: 32 267 44 82 wew. 30