W kwietniu odbyły się zajęcia w ramach akcji pn. Dzień Ziemi.

Uczestniczyło w nich łącznie 7 grup, w których brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach, Korzonku, Rusinowic, Hutek, Lubecka, Herb, a także dzieci z Przedszkola w Koszęcinie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 272 uczestników. Podczas spotkania została przeprowadzona pogadanka dotycząca Święta Dnia Ziemi. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji dotyczącej dbania o Planetę i sposobów, aby zapobiegać jej niszczeniu. Uczestnicy segregowali również odpady, a na koniec uczniowie wypełniali kolorowanki lub karty pracy związane z tematyką Dnia Ziemi. Ciekawą formą dla dzieci z Hutek, Lubecka oraz Herb było uczestnictwo w festynie organizowanym przy Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie. Do współpracy przystąpili również pracownicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby oraz trenerzy z siłowni X-Kinetic dzięki, którym festyn wzbogacony był o dodatkowe atrakcje. Spotkania przebiegły w przyjaznej atmosferze. Uczestnicy okazali się być zainteresowani przedstawionym tematem i chętnie dzielili się własnymi pomysłami ekologicznych rozwiązań pozytywnie wpływających na środowisko.

 IMG 1949

IMG 1980

IMG 2018

IMG 2023