INFORMACJE ZWIĄZANE Z COVID-19

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników ZPKWŚ, podjęłam decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów od 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ).

Nasi pracownicy w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i  pracowników ZPKWŚ. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zpkws.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Hanna Pompa - Obońska – Dyrektor ZPKWŚ

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuje, iż nie wprowadza zakazów wstępu i poruszania się na obszarach parków krajobrazowych i ich otulin w województwie śląskim. Zakazy takie mogą jednak wprowadzić inne instytucje administrujące dany teren, np. nadleśnictwa, urzędy miast i gmin oraz właściciele poszczególnych terenów. Informacje te mogą być zamieszczane na stronach internetowych ww. instytucji lub należy korzystać z kontaktu telefonicznego.

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do zapisów aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.