Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home Żywiec

Ośrodek edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu

zywcu

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny funkcjonuje przy Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu. Stanowi centrum informacji o parkach krajobrazowych województwa śląskiego, a w szczególności o „Żywieckim” Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym „Beskidu Małego” oraz Parku Krajobrazowym „Beskidu Śląskiego”, powołanych do istnienia ze względu na ochronę unikatowych wartości przyrodniczych, fizjograficzno-krajobrazowych i kulturowych obszaru, który obejmują.

Celem działalności Ośrodka jest m.in. propagowanie szeroko pojętej ekologii,
a w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz zapoznanie mieszkańców i turystów z cennymi i charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, walorami kulturowymi i historycznymi tych terenów.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych. W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe.

KONKURS FOTOGRAFICZNY "BESKID ŻYWIECKI W OBIEKTYWIE"

Ulotka informacyjna konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu

BIULETYN INFORMACYJNY "BESKIDZKIE PARKI KRAJOBRAZOWE"

Nr 1/2017

Nr 4 (XI 2016)

Nr 3 (V.2016)

Nr 2 (XII.2015) 

Nr 1 (IX.2015)  

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. W tematyce zajęć dominują informacje
dot. wdrażania zasad ekorozwoju, czynnych metod ochrony przyrody, zasad uprawiania turystyki bez szkody dla środowiska przyrodniczego oraz samych parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Wszelkie działania edukacyjne odbywają się na podstawie Programu Edukacyjnego ZPKWŚ, zaopiniowanego przez doradcę metodycznego.

Program edukacyjny realizowany jest w formie: pogadanek, warsztatów stacjonarnych
i terenowych, akcji ekologicznych, konkursów ekologicznych, zajęć okazjonalnych oraz sympozjów, konferencji naukowych i wielu innych.

POGADANKI

W Ośrodku prowadzone są pogadanki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Czas trwania zajęć – ok. 40 min.

- Osobliwości przyrody Beskidzkich Parków Krajobrazowych

- Dlaczego zamierają Beskidzkie lasy?

- Pasterstwo na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

- Krajobrazy Beskidzkich Parków Krajobrazowych 

- Rośliny i zwierzęta Beskidzkich Parków Krajobrazowych

- Kilka słów o nas, czyli struktura i działalność ZPKWŚ

- Województwo śląskie - przyroda i krajobraz

- Rosliny województwa śląskiego

- Zwierzęta województwa śląskiego

- Formy ochrony przyrody w województwie śląskim

- Dobre rady na codzienne odpady

- Nie taka żaba straszna - płazy województwa śląskiego


WARSZTATY STACJONARNE

Stacjonarne warsztaty ekologiczne realizowane są w sali dydaktycznej Ośrodka. Zajęcia składają się z części teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) oraz praktycznej, w czasie której uczestnicy sprawdzają oraz utrwalają zdobyte informacje (przy pomocy kart pracy, gier i zabaw dydaktycznych i in.). Przekazywane informacje oraz ćwiczenia dostosowywane są do poziomu wiekowego uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 1 h

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: 2 h

TEMATY ZAJĘĆ:

- Osobliwości przyrody Beskidzkich Parków Krajobrazowych

- Dlaczego zamierają Beskidzkie lasy?

- Województwo śląskie - przyroda i krajobraz

- Ekosystem lasu

- Dobre rady na codzienne odpady

- Drzewa i krzewy obok nas - rozpoznawanie

- Ekologia na widelcu - zasady zdrowego żywienia

- Zielona Wielkanoc

- Ekologiczne spoktanie przy choinceWARSZTATY TERENOWE

Zajęcia terenowe są dla uczniów możliwością oderwania się od ławki szkolnej i poznania przyrody w ciekawszy i bardziej przyjemny sposób. Warsztaty są jednocześnie doskonałym uzupełnieniem szkolnych ścieżek międzyprzedmiotowych i stanowią doskonałe połączenie edukacji z rekreacją i turystyką. Zajęcia odbywają się na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych.

Uczestnicy warsztatów powinni posiadać ubiór dostosowany do zajęć terenowych. Przebieg i czas trwania warsztatów uzależniony jest od odbiorców. Transport – we własnym zakresie uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 2 h

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: ok. 3 h

TEMATY ZAJĘĆ:

- Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna Wzgórze Grojec- w trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z formami ochrony przyrody na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych, ciekawostkam dotyczącymi przyrody ożywionej i nieożywionej, a także wysłuchają informacji na temat pozyskiwania i wypalania wapnia.

FESTYNY

Corocznie na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu organizowane są tematyczne festyny w ramach akcji i świąt ekologicznych (m.in. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza i inne), w których biorą udział grupy dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie festynów organizowany jest szereg konkurencji o charakterze ekologiczno – przyrodniczym (w tym również ruchowe gry dydaktyczne) oraz wiele innych atrakcji. Staramy się połączyć aktywną edukację z zabawą. Zajęcia organizowane są na terenie posesji Ośrodka (teren ogrodzony).

KONKURSY

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, wojewódzkim (m.in. Konkurs Wiedzy Ekologicznej) oraz ogólnopolskim (m.in. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski). Są to głównie konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii przyrody, jak również konkursy plastyczne i fotograficzne.

ZAJĘCIA OKAZJONALNE

W Ośrodku odbywają się zajęcia tematycznie związane z różnego rodzaju świętami, m.in.: Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, a także zajęcia specjalne w trakcie ferii i wakacji letnich. Są to pojedyncze spotkania, organizowane raz w roku.

Znaczek „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

Znaczek może zdobyć każdy turysta poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych znajdujących się na terenie obejmującym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Podstawą do ubiegania się o przyznanie znaczka jest książeczka „Przyjaciela Parków Krajobrazowych” z udokumentowanymi przebytymi ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi oraz trasami rowerowymi w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ. Książeczki dostępne są we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ.

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu odbywają się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00. W celu ustalenia terminu oraz tematyki zajęć należy skontaktować się z pracownikiem Działu Edukacji Ekologicznej: 33 861 78 25

Do pobrania:

Ulotka informacyjna OE w Żywcu

Regulamin zdobywania znaczka „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

Cennik

CENNIK USŁUG

świadczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Ośrodek Edukacyjny w Żywcu

Lp.

Rodzaj usług

Grupa docelowa

Czas trwania

Cena

1.

WARSZTATY EKOLOGICZNE STACJONARNE
(w sali dydaktycznej )

Przedszkola

1 h

2,20 zł/os

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

2 h

4,40 zł/os

2.

WARSZTATY EKOLOGICZNE TERENOWE
(np. na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych)

Przedszkola,

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

3 h

6,60 zł/os

3.

UDOSTĘPNIANIE
SAL
DYDAKTYCZNYCH

Wszyscy zainteresowani.

29,00 zł/h – (opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

Cennik obejmuje podstawowe usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Istnieje możliwość realizacji dodatkowych usług, zgodnych z zakresem działalności Zespołu, a nie ujętych w cenniku, wycenionych według odrębnych kalkulacji.

Kwoty ujęte w cenniku są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

Kontakt


KONTAKT

Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu
ul. Łączki 44 a
34 - 300 Żywiec
tel. (033) 861 78 25
fax. (033) 861 61 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www: zpk.com.pl

zywiec_dMOŻLIWOŚĆ DOJAZDU

Ośrodek posiada dogodne połączenia komunikacyjne (kolejowe, autobusowe, samochodowe) z wszystkimi miastami sąsiadujących regionów. Z dworców komunikacyjnych należy kierować się drogą brukowaną wzdłuż torów kolejowych od wiaduktu na ul. Wesołej w kierunku nowego mostu (ul. Łączki).


Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości