Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home Kalina

Ośrodek edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie

kalinie

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zlokalizowany jest niemal w samym centrum Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, obejmującego ochroną najcenniejsze fragmenty terenów znajdujących się w górnym odcinku rzeki Liswarty. Ośrodek funkcjonuje przy Oddziale Biura ZPKWŚ
w Kalinie, którego siedziba mieści się w wyremontowanym budynku starej szkoły.

Celem działalności Ośrodka jest m.in. propagowanie szeroko pojętej ekologii, a w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz zapoznanie mieszkańców i turystów
z cennymi i charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, walorami kulturowymi i historycznymi tych terenów.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy oraz
w ekspozycji przyrodniczej przedstawiającej ekosystemy leśne i obszary wodno-błotne. Zajęcia realizowane są także w plenerowej bazie dydaktycznej zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodka (na którą składają się m.in.: krąg ogniskowy, zadaszone ławostoły, tablice edukacyjne oraz zadaszona wiata edukacyjna umożliwiająca prowadzenie zajęć niezależnie od warunków atmosferycznych) oraz na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych.

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne
i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy
(o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia
i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe. 

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

OŚRODKA EDUKACYJNEGO ZPKWŚ w KALINIE


Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. W tematyce zajęć dominują informacje
dot. wdrażania zasad ekorozwoju, czynnych metod ochrony przyrody, zasad uprawiania turystyki bez szkody dla środowiska przyrodniczego oraz samych parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Wszelkie działania edukacyjne odbywają się na podstawie Programu Edukacyjnego ZPKWŚ, zaopiniowanego przez doradcę metodycznego.

Program edukacyjny realizowany jest w formie: pogadanek, warsztatów stacjonarnych
i terenowych, akcji ekologicznych, konkursów ekologicznych, zajęć okazjonalnych oraz sympozjów, konferencji naukowych i wielu innych.

WARSZTATY STACJONARNE

Stacjonarne warsztaty ekologiczne realizowane są w sali dydaktycznej Ośrodka,
w ekspozycji przyrodniczej oraz w plenerowej bazie dydaktycznej wokół budynku. Zajęcia składają się z części teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) oraz praktycznej, w czasie której uczestnicy sprawdzają oraz utrwalają zdobyte informacje (przy pomocy kart pracy, gier i zabaw dydaktycznych i in.). Przekazywane informacje oraz ćwiczenia dostosowywane są do poziomu wiekowego uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 1 h

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: 2 h

TEMATY ZAJĘĆ:

- Formy ochrony przyrody

- Gatunki rzadkie i chronione

- Znaczenie obszarów wodno-błotnych

- Kilka słów o nietoperzach

- Płazy

- Ciekawostki PK „Lasy nad Górną Liswartą"

- Wypalanie traw

- Poznajemy nasze drzewa

- Zwierzęta zimą - dokarmianie zwierząt

- Dobre rady na codzienne odpady

- Ekosystemy leśne i obszary wodno-błotne – zajęcia w ekspozycji przyrodniczej.

- Mieszkańcy parku krajobrazowego – zajęcia plastyczne.

- Czy zna pan bobra? – zajęcia plastyczne.

- Budki lęgowe ptaków

- Nasi mali przyjaciele

- Kolej jako ekologiczny środek transportu

- Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, a dawne górnictwo i hutnictwo gminy Boronów

- Ekologia na widelcu - zasady zdrowego żywienia

- Zielona Wielkanoc

- Ekologiczne spotkanie przy choince

WARSZTATY TERENOWE

Zajęcia terenowe są dla uczniów możliwością oderwania się od ławki szkolnej i poznania przyrody w ciekawszy i bardziej przyjemny sposób. Warsztaty są jednocześnie doskonałym uzupełnieniem szkolnych ścieżek międzyprzedmiotowych i stanowią doskonałe połączenie edukacji z rekreacją i turystyką.

Zajęcia odbywają się na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, tj.: „Na Brzozę”, „Cisy nad Liswartą”, „Kierzkowskie Bagna”, „Kalina-Olszyna”. Uczestnicy warsztatów powinni posiadać ubiór dostosowany do zajęć terenowych. Przebieg i czas trwania warsztatów uzależniony jest od odbiorców. Transport – we własnym zakresie uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 2 h

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: ok. 3 h

 

TEMATY ZAJĘĆ TERENOWYCH:

- Poznajemy nasze drzewa

- Rozpoznajemy ślady i tropy zwierząt

- Cztery pory roku (zajęcia sezonowe wg bloków tematycznych: wiosna, lato, jesień, zima).

- Leśni detektywi

- Echa dawnego przemysłu

 

Podstawowe informacje o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych:

- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "NA BRZOZĘ"

Oznakowanie trasy: kolor czerwony

Długość trasy: 7 km

Czas przejścia: ok. 3 h

Liczba przystanków: 10

Stopień trudności: trasa łatwa, dostępna również dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja: Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą", gmina Kochanowice, powiat lubliniecki, Nadleśnictwo Herby.

Trasa ścieżki wyznaczona została w obrębie gminy Kochanowice. Rozpoczyna się
w miejscowości Lubockie obok leśniczówki. Większość trasy przebiega po drogach leśnych,
w ostatnim odcinku biegnie drogą gminną przez miejscowość Pawełki. Atrakcją ścieżki jest stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego i przystanek dydaktyczny nad stawem Stara Brzoza (zadaszone ławo-stoły i krąg ogniskowy). Koniec ścieżki znajduje się przy Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach, gdzie można zobaczyć zabytkowy drewniany kościółek.

- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "CISY NAD LISWARTĄ"

Oznakowanie trasy: kolor czerwony

Długość trasy: 800 m

Czas przejścia: ok. 50 min.

Liczba przystanków: 7

Stopień trudności: trasa trudna (droga leśna z zaroślami)

Lokalizacja: Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą", gmina Herby, powiat lubliniecki, Nadleśnictwo Herby.

           Ścieżka została wyznaczona na starej drodze leśnej w rezerwacie "Cisy nad Liswartą". Na trasie ścieżki można zobaczyć naturalne stanowiska cisa pospolitego, które znajdują się
w łęgu jesionowo-olszowym. Na całej długości ścieżki obowiązuje zakaz zbaczania
z wyznaczonej trasy.


- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "KIERZKOWSKIE BAGNA"

Oznakowanie trasy: kolor czerwony

Długość trasy: 1,5 km

Czas przejścia: 1 h

Liczba przystanków: 6

Stopień trudności: trasa łatwa

Lokalizacja: Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą", gmina Herby, powiat lubliniecki, Nadleśnictwo Koszęcin.

Trasa ścieżki została wytyczona wzdłuż granicy projektowanego użytku ekologicznego "Kierzkowskie Bagna". Zwiedzając ścieżkę można zapoznać się z walorami roślinności obszarów wodno-błotnych jak również obserwować gatunki ptaków związanych ze środowiskiem wodnym.


- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "KALINA-OLSZYNA"

Oznakowanie trasy: kolor czerwony

Długość trasy: 8,5 km

Czas przejścia: ok. 3,5 h

Liczba przystanków: 9

Stopień trudności: trasa łatwa

Lokalizacja: Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą", gmina Herby, powiat lubliniecki, Nadleśnictwo Herby.

Na trasie ścieżki znajdują się tablice przyrodniczo-dydaktyczne, krąg ogniskowy oraz wyznaczone miejsca odpoczynku.

 

POGADANKI

W Ośrodku prowadzone są pogadanki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej:

- Kilka słów o nas, czyli struktura i działalność ZPKWŚ

- Województwo Śląskie – przyroda i krajobraz

- Rośliny województwa śląskiego

- Zwierzęta województwa śląskiego

- Formy ochrony przyrody w województwie śląskim

Czas trwania pogadanki – ok. 40 min.

 

FESTYNY

Corocznie na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie organizowane są tematyczne festyny w ramach akcji i świąt ekologicznych (m.in. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza i inne), w których biorą udział grupy dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie festynów organizowany jest szereg konkurencji
o charakterze ekologiczno – przyrodniczym (w tym również ruchowe gry dydaktyczne) oraz wiele innych atrakcji. Staramy się połączyć aktywną edukację z zabawą. Zajęcia organizowane są w plenerowej bazie dydaktycznej Ośrodka (teren ogrodzony).

 

KONKURSY

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, wojewódzkim (m.in. Konkurs Wiedzy Ekologicznej) oraz ogólnopolskim (m.in. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski). Są to głównie konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii przyrody, jak również konkursy plastyczne i fotograficzne.

 

ZAJĘCIA OKAZJONALNE

W Ośrodku odbywają się zajęcia tematycznie związane z różnego rodzaju świętami, m.in.: Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, a także zajęcia specjalne w trakcie ferii i wakacji letnich. Są to pojedyncze spotkania, organizowane raz w roku.

 

Znaczek „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

Znaczek może zdobyć każdy turysta poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych znajdujących się na terenie obejmującym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Podstawą do ubiegania się o przyznanie znaczka jest książeczka „Przyjaciela Parków Krajobrazowych” z udokumentowanymi przebytymi ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi oraz trasami rowerowymi w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ. Książeczki dostępne są we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ.

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie odbywają się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00. W celu ustalenia terminu oraz tematyki zajęć należy skontaktować się z pracownikiem Działu Edukacji Ekologicznej: 34 357 49 02

Do pobrania:

Ulotka informacyjna OE w Kalinie

Regulamin zdobywania znaczka „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

 

Cennik

CENNIK USŁUG

Świadczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Lp.

Rodzaj usług

Grupa docelowa

Czas trwania

Cena

1.

WARSZTATY EKOLOGICZNE STACJONARNE
(w sali dydaktycznej )

Przedszkola

1 h

2,20 zł/os

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

2 h

4,40 zł/os

2.

WARSZTATY EKOLOGICZNE TERENOWE
(np. na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych)

Przedszkola,

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

3 h

6,60 zł/os

3.

WARSZTATY – EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA

Wszyscy zainteresowani.

1 h

2,20 zł/os

4.

KRĄG OGNISKOWY

Wszyscy zainteresowani.

42,00 zł/h (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)

5.

UDOSTĘPNIANIE
SAL
DYDAKTYCZNYCH

Wszyscy zainteresowani.

29,00 zł/h – (opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

Cennik obejmuje podstawowe usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zwany dalej Zespołem.

Istnieje możliwość realizacji dodatkowych usług, zgodnych z zakresem działalności Zespołu, a nie ujętych w cenniku, wycenionych według odrębnych kalkulacji. Kwoty ujęte w cenniku są kwotami brutto
i zawierają podatek VAT.

Kontakt

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Śląskiego

Ośrodek Edukacyjny

w Kalinie

ul. Lompy 6, 42-284 Herby

tel./fax (34) 357 49 02,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zpk.com.pl

 

Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości