Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home Ochrona krajobrazu

Aktualności - ochrona krajobrazu

Malownicze miejsca w ZPKWŚ - Wodospad w Sopotni Wielkiej

W miejscowości Sopotnia Wielka na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się,

objęty ochroną jako pomnik przyrody,największy w Beskidach wodospad o wysokości ponad 10 m.

Jest on rzadkim przypadkiem wodospadu kataklinalnego, w którym warstwy skał opadają stromo

w tym samym kierunku, co bieg wody. Próg, z którego spada woda ma długość 15 m, a woda

wybiła pod nim kocioł eworsyjny o głębokości 5 m.

W pobliżu wodospadu znajduje się miejsce odpoczynku oraz tablica informacyjna ostatniego

przystanku ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej ZPKWŚ -

"Korbielów Kamienna - Pilsko - Sopotnia Wielka".

Wodospad_w_Sopotni_Wielkiej

Wodospad_w_Sopotni_Wielkiej1

Wodospad_w_Sopotni_Wielkiej_2

Ciekawe obiekty w ZPKWŚ - Fortyfikacje w Krzyżowej

Znajdujące się na obszarze otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego fortyfikacje w Krzyżowej powstały

latem 1939 roku i miały stanowić główny punkt oporu na terenie obecnej gminy Jeleśnia.

Z planowanych pięciu obiektów udało się prawie ukończyć i częściowo wyposażyć trzy z nich: "Szyling",

"Kustroń" i "Boruta". We wrześniu 1939 roku były jednym z dwóch ośrodków oporu na Żywiecczyźnie

przed nacierającymi wojskami mienieckimi.

Do dziś wszystkie trzy schrony bojowe w Krzyżowej zachowane są niemal w 100% jednak do niedawna

były mało znane wśród turystów pojawiających się w tej części Beskidu Żywieckiego, głównie z powodu

ich niedostępności. Końcem 2011 roku schrony odgruzowano, wycięto zarośla, którymi zarosły, odkopano

część zasypanych ścian, a także wyrównano teren udostępniając fortyfikacje wszystkim zainteresoanym.

Poniżej zdjęcia przedstawiające fortyfikacje:

Fortyfikacje_w_Krzyowej

Fortyfikacje_w_Krzyowej1

Fortyfikacje_w_Krzyowej2

Fortyfikacje_w_Krzyowej3

Rozmieszczenie tablic informacyjnych na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą i PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w grudniu 2014 r. zrealizował zadanie związane z wymianą tablic informacyjnych dotyczących terenu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Umieszczenie tablic na granicach parków krajobrazowych jest wymogiem ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. Tablice  wykonane  zostały zgodnie z opisem technicznym znajdującym się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U.2004 Nr 268, poz. 2665). Oznakowanie granic parku krajobrazowego przy drogach znajdujących się w strefie nadgranicznej parku pełni funkcję informacyjną oraz edukacyjną. Zachęca do zwiedzania miejsc cennych przyrodniczo, jednocześnie podnosi świadomość społeczeństwa w zakresie istnienia formy ochrony przyrody jaką jest park krajobrazowy.  

fot. 1-3 - Tablice informacyjne na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą

100_3743

100_3790

100_3793

fot. 4-6 - Tablice informacyjne PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

IMAG1783

IMAG1786

IMAG1789

Odnowienie wybranych ścieżek edukacyjnych na terenie PK Orlich Gniazd i PK Lasy nad Górną Liswartą

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w IV kwartale 2014 r. zrealizował zadanie p.n. „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gminy Zawiercie (w zakresie realizacji na terenie gminy). W ramach tego projektu przeprowadzono prace na terenie
7 ścieżek edukacyjnych, gdzie wykonano:

 Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej, wymianę
i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.


Fot. 1 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Parkowe

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Parkowe

Fot. 2 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Parkowe

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Parkowe2

Fot. 3 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Parkowe

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Parkowe3


Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Sokole Góry: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.


Fot. 4 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Sokole Góry

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Sokole_Gry

Ścieżka edukacyjna "Kierzkowskie Bagna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.

Fot. 5 - Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Kierzkowskie Bagna

cieka_przyrodniczo-dydaktyczna_Kierzkowskie_Bagna


Ścieżka edukacyjna "Cisy nad Liswartą": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej.

Fot. 6 - Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Cisy nad Liswartą

cieka_przyrodniczo-dydaktyczna_Cisy_nad_Liswart_6


Ścieżka edukacyjna "Kalina - Olszyna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych, wymiana i montaż dużych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.

Fot. 7 - Ścieżka Kalina - Olszyna - Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie

ciezka_Kalina-Olszyna_Orodek_Edukacyjny_ZPKW_w_Kalinie

Fot. 8 - Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej Kalina - Olszyna

Zajcia_na_ciece_przyrodniczo-dydaktycznej_Kalina-Olszyna


Ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym "Brzoza": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.

Fot. 9 - Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Na Brzozę

cieka_przyrodniczo-dydaktyczna_Na_Brzoz


Ścieżka edukacyjna w obrębie niszy źródliskowej rzeki Czarnej Przemszy w Zawierciu – Bzowie:  wymiana i montaż miejsc edukacyjnych (zadaszonych stołów wraz z siedziskami), wymiana i montaż  małych tablic informacyjnych, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z kostki brukowej, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z nawierzchni mineralnej, remont schodów na trasie ścieżki edukacyjnej oraz remont obudowy źródeł.

Fot. 10 - Otwarcie ścieżki w Bzowie

otwarcie_cieki_w_Bzowie

Fot. 11 - Otwarcie ścieżki w Bzowie

Otwarciecieki_w_Bzowie


Realizacja tego zadania przyczyniła się do odnowienia drożności ścieżek edukacyjnych oraz eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w zajęciach terenowych – dzieci biorących udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez ZPKWŚ, okolicznych mieszkańców oraz turystów indywidualnych. Usunięcie powalonych, zalegających na trasach ścieżek drzew oraz wykonanie rewitalizacji niszy źródliskowej rzeki Czarnej Przemszy w Bzowie ma duży wpływ na poprawę walorów przyrodniczo – krajobrazowych, a umieszczenie w terenie tablic edukacyjnych przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców oraz turystów licznie zwiedzających ten rejon Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.


Głaz Oskara Michalika

Pomnik Przyrody ,,Głaz Oskara Michalika” - granitognejs o wymiarach: obwód
760 cm, długość 285 cm, szerokość 180 cm. Wiek ok. 180 tyś. lat zlokalizowany jest w lesie w dzielnicy Rybnik-Piaski, objęty ochroną pomnikową w 1998 roku, Jest  to największy głaz narzutowy w granicach byłego województwa katowickiego. Nazwa upamiętnia jego odkrywcę - Oskara Michalika - pasjonata i przyrodnika, tragicznie zmarłego w 1996 roku. 
W bieżącym miesiącu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dokonał renowacji oznakowania obiektu - wymieniono słupy nośne oraz odnowiono drewniane tablice informacyjne.

 

 

Przygotował:

Marek Nieszporek


PA010034

PA010032


Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości