Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home O nas - ZPKWŚ

O nas

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego powstał 1 stycznia 2000 r. na mocy Rozporządzenia nr 222/99 Wojewody Śląskiego z 16 listopada 1999 r. ale poszczególne parki powstały dużo wcześniej, bo już w latach 80- tych.

Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 222/99 z dnia 16 listopada 1999r.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego / Statut Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Nr III/41/6/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku

mapa_parkow

Wybierz obszar parku i kliknij!

Powyższe parki po reformie administracyjnej znalazły się w granicach województwa śląskiego, a poprzednio leżały w województwach katowickim, bielskim, częstochowskim.


Parki Krajobrazowe utworzone zostały aby praktycznie wdrażać w nich ideę rozwoju zrównoważonego, a szczegółowe cele można określić następująco:

- zachowanie najcenniejszych zasobów i cech środowiska przyrodniczego
- zabezpieczenie równowagi ekologicznej poprzez dostosowanie rozwoju społeczno- gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych
- ochrona zasobów, walorów historycznych i kulturowych
- rozwój edukacji środowiskowej skierowanej do różnych grup odbiorców
- zapewnienie dostępności terenów o wysokiej atrakcyjności poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego i zagospodarowanie tras
- promowanie walorów Parku

Zgodnie ze Statutem, Zespołem Parków kieruje Dyrektor. Aparatem wykonawczym Dyrektora jest Biuro Zespołu Parków z siedzibą w Będzinie.

W skład Biura Zespołu Parków wchodzą jego Oddziały z siedzibami w Kalinie, Rudach, Smoleniu oraz w Żywcu, którymi bezpośrednio kierują Kierownicy Oddziałów. Oddziały Biura zachowują samodzielność w zakresie bezpośredniej realizacji ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz ochrony krajobrazu i dóbr kultury na terenie poszczególnych parków krajobrazowych.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody podstawą do praktycznej realizacji ochrony na terenach parków krajobrazowych są plany ochrony parków. Projekty takich planów częściowo już istnieją, zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędy miast i gmin leżące na terenie parków. Staną się obowiązujące z chwilą wejścia w życie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony. Pozostałe projekty będą sukcesywnie wykonywane i opiniowane.

Dużą wagę Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przywiązuje do prowadzenia działalności popularyzatorskiej i dydaktyczno - edukacyjnej. Oferta nasza skierowana jest do każdej zainteresowanej osoby, od mieszkańców terenów chronionych, poprzez turystów, po osoby zaledwie przejeżdżające przez parki. Stąd tworzona przez nas sieć ośrodków edukacyjnych w poszczególnych częściach województwa, przeważnie przy terenowych oddziałach Biura Parków.


ZAŁĘCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY LASY NAD GÓRNĄ LISWARTĄ PARK KRAJOBRAZOWY STAWKI PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD PARK KRAJOBRAZOWY CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości