Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home

Załęczański Park Krajobrazowy


mapa_ZPKZałęczański Park Krajobrazowy został utworzony na mocy uchwały nr XIII/50/78 WRN w Sieradzu w 1978 roku. W województwie śląskim znalazł się niewielki fragment tego parku o powierzchni 8,77 km2 wraz z 27,17 km2 otuliny.
Położenie administracyjne w województwie śląskim – gmina Lipie w powiecie Kłobuckim. Załęczański Park Krajobrazowy jest położony na pograniczu pasa wyżyn i nizin. Obejmuje rejon przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską w krawędziowej strefie Jury Krakowsko – Wieluńskiej.

Jedną z większych atrakcji parku są występujące na jego obszarze zjawiska krasowe i formy rzeźby krasowej. Należą do nich przede wszystkim jaskinie oraz studnie, kotły i leje krasowe, których jest tu kilkadziesiąt. Największa jest jaskinia Szachownica, z korytarzem długości blisko 1000 m, znajdująca się w rezerwacie geologicznym „Szachownica”.
Rezerwat geologiczny „Szachownica” o powierzchni 12,7 ha chroni wapienne wzgórze „Krzemienną Górę” porośnięte żyzną buczyną niżową, profil geologiczny oraz wielki system korytarzy proglacjalnej Jaskini „Szachownica”. Jaskinia posiadająca całkiem odmienną genezę od pozostałych jaskiń Jury Polskiej, jest wielką geologiczną osobliwością. Powstała ona bardzo niedawno, około 10,5 tys. lat temu w wyniku rozmycia wapiennego wzgórza znajdującego się na kierunku odpływu topniejącego lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. W ścianach jaskini odsłaniają się liczne skamieniałe zwierzęta budujące jurajskie skały: amonity, belemnity, nagromadzenia gąbek, a także struktury stromatolitowe. „Szachownica” jest wyjątkowym w kraju miejscem hibernacji wielu gatunków nietoperzy. Notowano sezony, w których ilość hibernujących w niej osobników znacznie przekraczała tysiąc. Nietoperze zamieszkują tę jaskinię nie tylko licznie, ale również w znacznej różnorodności gatunkowej. Do zimujących najliczniej należą: nocek duży i nocek Natterera. Nieco mniej liczne są nocki rude, gacki brunatne oraz mopki. Regularnie spotyka się nocka wąsatka i nocka Brandta. Do nietoperzy najrzadziej obserwowanych w jaskini należy mroczek późny oraz 2 gatunki nielicznych w kraju nietoperzy – nocek Bechsteina oraz nocek łydkowłosy. Nietoperze zimują w „Szachownicy” w różnych miejscach oraz w różny sposób, w zależności od gatunku. Nocki duże najczęściej wiszą zawieszone na wysokich stropach w dużych skupieniach, niekiedy do 20 – 30 osobników, preferując cieplejsze partie jaskiń. W podobnych warunkach hibernują nocki Natterera i nocka rudego w sposób dalece odmienny od typowego, tzn. w dnie jaskini pod 15 centymetrową warstwą odłamków skalnych. Rezerwat przyrody „Bukowa Góra” o powierzchni 1,06 ha. Chroni on fragment kwaśnej buczyny. Jest to jednocześnie obszar źródliskowy.

Rezerwat „Stawiska” – o powierzchni 6,28 ha chroniący kompleks grądu niskiego i zbiorowisk lęgowych z dużą ilością ponad 200- letnich dębów.
Rezerwaty „Szachownica” i „Stawiska” znajdują się w otulinie parku.
Na terenie parku oraz w jego najbliższej okolicy zachowało się stosunkowo niewiele cennych zabytków, zachował się częściowo zespół dworski z XIX wieku z parkiem w Parzymiechach. Przez obszar parku przebiega znakowany szlak turystyczny niebieski Szlak Rezerwatów Przyrody na odcinku Lipie - Rezerwat „Szachownica” - Rezerwat „Węże”- Rezerwat „Dąbrowa” - Broników - Pustkowie.

Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości