Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home Będzin

Ośrodek edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie

bedzinie

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie działa od 2000 roku i stanowi dopełnienie sieci Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ. W budynku w którym funkcjonuje Ośrodek mieści się siedziba Biura oraz Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Ośrodek stanowi centrum informacji o parkach krajobrazowych na terenie województwa śląskiego oraz działalności edukacyjnej prowadzonej w pozostałych Ośrodkach Edukacyjnych funkcjonujących przy Oddziałach Biura ZPKWŚ zlokalizowanych w: Kalinie, Rudach, Smoleniu i Żywcu.

Celem działalności Ośrodka Edukacyjnego w Będzinie jest podnoszenie stanu wiedzy społeczeństwa na temat środowiska przyrodniczego, form ochroy przyrody, kształtowanie postaw i zachowań korzystnych dla przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju – głównie poprzez edukację ekologiczną z elementami rekreacji i turystyki.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. W tematyce zajęć dominują informacje dot. parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych, form i metod ochrony przyrody, wdrażania zasad ekorozwoju, zdrowego trybu życia, segregacji odpadów itp.

Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny, na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych oraz na terenie bazy plenerowej - w EKOLOGICZNYM PARKU (utworzonym w ramach dofinansowania z RPO WSL 2007 - 2013), w skład którego wchodzą: ekspozycja pn. "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce" zawierająca m.in. minikiatury parków krajobrazowych, edukacyjny plac zabaw, wiatę wyposażoną w drewniane ławy i stoły przeznaczoną do zajęć edukacyjnych oraz krąg ogniskowy.

Z EKOLOGICZNEGO PARKU mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani. Po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w Dziale Edukacji Ekologicznej ZPKWŚ w Będzinie istnieje możliwość prowadzenia własnych zajęć lekcyjnych oraz organizacja ognisk (drewno na ognisko - we własnym zakresie uczestników).

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe. 

Regulamin korzystania z EKOLOGICZNEGO PARKU oraz terenu wokół OE ZPKWŚ w Będzinie

Regulamin korzystania z KRĘGU OGNISKOWEGO na terenie Ekologicznego Parku przy OE ZPKWŚ w Będzinie

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

OŚRODKA EDUKACYJNEGO ZPKWŚ w BĘDZINIE


Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. W tematyce zajęć dominują informacje dot. wdrażania zasad ekorozwoju, czynnych metod ochrony przyrody oraz samych parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Wszelkie działania edukacyjne odbywają się na podstawie Programu Edukacyjnego ZPKWŚ, zaopiniowanego przez doradcę metodycznego. Treści przekazywane w trakcie zajęć prowadzonych w Ośrodku stanowią uzupełnienie wiedzy zdobywanej w placówkach oświatowych.

Program edukacyjny realizowany jest w formie: pogadanek, warsztatów stacjonarnych
i terenowych, akcji ekologicznych, konkursów ekologicznych, zajęć okazjonalnych, sympozjów, konferencji naukowych oraz wielu innych. W ofercie edukacyjnej znajdują się płatne oraz bezpłatne formy zajęć ekologicznych.

 

WARSZTATY STACJONARNE

Stacjonarne warsztaty ekologiczne realizowane są w sali dydaktycznej Ośrodka oraz na terenie wokół budynku i składają się z części teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) oraz praktycznej, w czasie której uczestnicy sprawdzają oraz utrwalają zdobyte informacje (przy pomocy kart pracy, gier i zabaw dydaktycznych i in.). Przekazywane informacje oraz ćwiczenia dostosowywane są do poziomu wiekowego uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 1 h;

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: ok. 2 h;

 

TEMATY ZAJĘĆ:

-        Formy ochrony przyrody

-        Gatunki rzadkie i chronione

-        Ekologia na widelcu - zasady zdrowego żywienia

-        Rady na odpady

-     Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu

-        Życie w lesie – czyli las jako ekosystem

-        Woda źródłem życia na Ziemi

-        Zielona Wielkanoc

-        Ekologiczne spotkanie przy choince

-        Typy lasów

-        Czy znasz takie drzewo? - drzewa i krzewy naszych lasów

-        Zwierzęta zimą

-        Cztery pory roku w świecie roślin i zwierząt

 

WARSZTATY TERENOWE

Zajęcia w terenie są oderwaniem od ławki szkolnej i w sposób przyjazny uczniowi wprowadzają go w świat przyrody i ekologii, będąc jednocześnie doskonałym uzupełnieniem szkolnych ścieżek międzyprzedmiotowych. Stanowią doskonałe połączenie edukacji z rekreacją
i turystyką. Zajęcia prowadzone są na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych i nastawione są na aktywny udział odbiorców w procesie poznawczym (m.in. poprzez wykonywanie konkretnych zadań czy też wypełnianie kart pracy).

Ośrodek Edukacyjny w Będzinie oferuje zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej
„Bagna Błędowskie”. Ścieżka (oznakowana rombem w kolorze białym z poziomą żółtą przekątną) przystosowana jest do przejścia dla każdej grupy wiekowej. Początek i koniec ścieżki znajduje się obok siedziby Koła Łowieckiego „Diana” w miejscowości Błędów (w pobliżu bazy noclegowo-rekreacyjnej „Eurocamping”). Ścieżka biegnie częściowo wzdłuż doliny Białej Przemszy (możliwość obserwacji śladów żerowania bobrów) oraz przez obszary leśne. Uczestnicy zajęć powinni posiadać strój dostosowany do zajęć terenowych. Przebieg i czas trwania warsztatów uzależniony jest od odbiorców. Transport – we własnym zakresie uczestników.

 

POGADANKI

W Ośrodku prowadzone są pogadanki (w oparciu o prezentację multimedialną) o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Czas trwania pogadanki – ok. 40 min.

 

- Kilka słów o nas, czyli struktura i działalność ZPKWŚ

- Województwo Śląskie – przyroda i krajobraz

- Rośliny województwa śląskiego

- Zwierzęta województwa śląskiego

- Formy ochrony przyrody w województwie śląskim

 

FESTYNY

Corocznie na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie organizowane są tematyczne festyny plenerowe w ramach akcji i świąt ekologicznych tj. np. „Dzień Ziemi” (organizowany
w kwietniu), „Sprzątanie Świata” (organizowane we wrześniu), „Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza” (organizowany w maju) i in., w których uczestniczą grupy dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie zajęć organizowany jest szereg konkurencji ekologicznych
(w tym również ruchowe gry dydaktyczne), a także wiele innych atrakcji. Festyny odbywają się na terenie wokół Ośrodka Edukacyjnego (teren ogrodzony).

 

KONKURSY

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, wojewódzkim (m.in. „Konkurs Wiedzy Ekologicznej”)
i ogólnopolskim (m.in. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”). Są to głównie konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, przyrody, jak również konkursy plastyczne i fotograficzne.

 

ZAJĘCIA OKAZJONALNE

W Ośrodku odbywają się zajęcia tematycznie związane z różnego rodzaju świętami m.in.: „Święta Wielkanocne”, „Dzień Dziecka”, „Święta Bożego Narodzenia”, a także zajęcia specjalne
w trakcie ferii i wakacji letnich. Są to pojedyncze spotkania, organizowane raz w roku.

 

Znaczek „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

Znaczek może zdobyć każdy turysta poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych znajdujących się na terenie obejmującym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Podstawą do ubiegania się o przyznanie znaczka jest książeczka „Przyjaciela Parków Krajobrazowych” z udokumentowanymi przebytymi ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi oraz trasami rowerowymi w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ. Książeczki dostępne są we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ.

 

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym w Będzinie odbywają się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00. W celu ustalenia terminu oraz tematu zajęć należy skontaktować się z pracownikiem Działu Edukacji Ekologicznej: 32 267 44 82.

Do pobrania:

 

Ulotka informacyjna o OE w Będzinie

Regulamin zdobywania znaczka „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”


Cennik

 

CENNIK USŁUG

Świadczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

Lp.

Rodzaj usług

Grupa docelowa

Czas trwania

Cena

1.

WARSZTATY EKOLOGICZNE STACJONARNE
(w sali dydaktycznej )

Przedszkola

1 h

2,20 zł/os

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

2 h

4,40 zł/os

2.

WARSZTATY

EKOLOGICZNE TERENOWE
(np. na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych)

Przedszkola,

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

3 h

6,60 zł/os

3.

UDOSTĘPNIANIE
SAL
DYDAKTYCZNYCH

Wszyscy zainteresowani.

29,00 zł/h – (opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

Cennik obejmuje podstawowe usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zwany dalej Zespołem.

Istnieje możliwość realizacji dodatkowych usług, zgodnych z zakresem działalności Zespołu, a nie ujętych
w cenniku, wycenionych według odrębnych kalkulacji.

Kwoty ujęte w cenniku są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

Kontakt


KONTAKT

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Ośrodek Edukacyjny w Będzinie

42-500 Będzin, ul. I. Krasickiego 25,

Tel. 032 267-44-82,

fax: 032 267-04-22

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www: zpk.com.pl


bedzin_d

Możliwości dojazdu:
Bezpośrednio w okolice Ośrodka Edukacyjnego można dojechać linią autobusową nr 40 (przystanek: Będzin, ul. I. Krasickiego) oraz liniami tramwajowymi o numerach: 21 i 24 (przystanek: Będzin, ul. I. Krasickiego);
Można również wysiąść na przystanku autobusowym przy stadionie sportowym w Będzinie (przystanek na trasie wielu linii autobusowych z miast ościennych) i dojść do Ośrodka pieszo (ok. 10-15 min. spokojnego marszu) ulicą Małobądzką w kierunku Sosnowca. Następnie trzeba skręcić w lewo w ul. I. Krasickiego i zaraz za ogródkami działkowymi skręcić w prawo do Ośrodka (przy ulicy znajduje się tablica informacyjna ZPKWŚ).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości